Wat is loonschade?

Dat is schade die werkgever lijdt als de werknemer verzuimt of gedeeltelijk verzuimt.

In het geval dat een andere partij verantwoordelijk is voor het verzuim, worden de loonschade en diverse kosten verhaalbaar op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. Denk hierbij aan schade door verkeersongevallen, mishandeling, ondeugdelijk product etc. Het verhalen heet loonregres.

Uitbesteden loonschade verhalen

Omdat het verhalen van loonschade aan een wirwar van regels is gebonden en het verhalen voor de werkgever geen dagelijkse bezigheid is, zal het resultaat mogelijk evenredig zijn. Hierdoor is het beter het verhalen van loonschade uit te besteden aan Transparant Regres.

Wat kunt u vorderen?

  • het netto salaris, vakantiegeld, 13e maand en eindejaarsuitkering
  • kosten van uw arbodienst/bedrijfsarts
  • kosten aanpassing werkplek
  • administratiekosten
  • vervoersvoorziening
  • re-integratiekosten etc.

Transparant Regres weet welke kosten verhaalbaar zijn en neemt deze voor u mee in de claim.
Waarom Transparant Regres?

Heeft u een verzuimverzekering?

Ook als u een verzuimverzekering hebt afgesloten is het raadzaam Transparant Regres in te zetten voor het verhalen van uw loonschade. Uw verzuimverzekering verstrekt geen uitkering over uw eigen risico. Als de daguitkering lager is dan het te verhalen dagbedrag, kan Transparant Regres ook het verschil voor u verhalen op de aansprakelijke partij.

Als Transparant Regres daarbij ook nog de uitkering van en voor uw verzekeraar verhaalt, heeft dit een positief effect op de premie van uw verzuimpolis.

WIA

Komt een medewerker in de WIA situatie terecht, dan kan Transparant Regres ook deze schade voor u verhalen als een ander aansprakelijk is voor het verzuim.

Wij bellen / mailen u terug

Of neem contact met ons op:
06-31667922
Mail: info@transparantregres.nl

E.J. van de Kraats
Directeur Transparant Regres